mars-is-cool

Czy na Marsie istniało życie?

Czy na Marsie istniało życie? Planeta Mars od lat ciekawi i intryguje naukowców. Śmiałe plany kolonizacji planety oraz przekształcanie jej atmosfery dla potrzeb ludzi to tylko początek planów inżynierów. Dowiedziono, że na powierzchni planety występowała kiedyś woda. Można się więc zastanawiać, czy istniało również życie na Marsie. Naukowcy spierają się co do tej kwestii, jednak istnieją pewne dowody, z którymi warto się zapoznać. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przybliżamy argumenty za i przeciw na istnienie życia na Marsie.

Woda na Marsie

Tego naukowcy są pewni – woda na Marsie istniała i prawdopodobnie wciąż istnieje. Obecność wody potwierdziły badania wykonane łazikiem Curiosity. Jeżeli sprawdzą się przewidywania inżynierów zajmujących się planem kolonizacji Marsa, woda znajdować się będzie na głębokości około 300 m pod powierzchnią ziemi. Dlaczego nie ma jej jednak na powierzchni planety? Woda w stanie ciekłym nie płynie po powierzchni planety, ponieważ atmosfera Marsa jest zbyt rzadka, można nawet pokusić się o stwierdzenie, że nie ma jej w ogóle. Niesprzyjające dla człowieka warunki, takie jak niskie ciśnienie i niska temperatura sprawiają, że woda występuje tam tylko pod postacią lodu albo pary wodnej. Badania NASA ponadto dowodzą, że na powierzchni Marsa mogą się pojawić pojedyncze cieki wodne. Płynny stan tych wód wynika jednak z pewnych domieszek zawartych w jej składzie.

Przed miliardami lat – atmosfera jak na Ziemi

Postęp technologiczny i coraz lepsze aparaty pomiarowe pozwalają uzyskać dokładny obraz Marsa sprzed miliardów lat. Prowadzone obecnie badania dowodzą, że lata temu atmosfera na Marsie odpowiadała obecnej atmosferze Ziemi. Wiąże się to zatem z istnieniem dużej ilości wody, zarówno rzek, jezior jak i mórz. Teorie te potwierdzone są zdjęciami wykonanymi przez łaziki NASA, które uwieczniły ukształtowanie terenu Marsa. Po dziś dzień zachowały się ślady erozji wodnej, będącej potwierdzeniem przestawionej teorii. Na potwierdzenie tej tezy, wykonano również badania składu chemicznego gleby znajdującej się na Marsie – wyniki są świadectwem istnienia na Marsie dużych pokładów wody.

Martwa planeta

Mars jest planetą zdecydowanie mniejszą niż Ziemia, zatem wnętrze Marsa szybko wystygło. Skutkowało to ustaniem ruchu jądra Marsa i zanikiem pola magnetycznego planety. Planeta od miliardów lat jest martwa i obecnie nie odnotowuje się na niej żadnego życia. Pojawia się jednak pytanie, czy w czasie, gdy planeta posiadała gęstą atmosferę oraz wodę istniało życie na Marsie? Łazik Curiosity, wysłany na planetę przez NASA, pobrał próbki skały pochodzącej z odwiertu wykonanego w płytkiej depresji. Łazik wykrył w składzie skały pierwiastki takie jak:
-siarka
-azot
-wodór
-tlen
-fosfor
-węgiel.
Wyniki tych badań potwierdzają, że na planecie mogło istnieć kiedyś życie.

nasa mars życie na Marsie
Źródło obrazu/ NASA/JPL-Caltech/USGS

Starożytne koryto rzeki

Próbki gleby pobrane do badań przez urządzenie Curiosity pochodzą z miejsca, gdzie kilka lat wcześniej naukowcy odkryli koryto starożytnej rzeki płynącej na powierzchni Marsa. Wodne środowisko rzeki mogło być zalążkiem do powstania w niej mikroorganizmów. Jeśli jądro Marsa nie wystygłoby zbyt wcześnie, w procesie ewolucji, z niewielkich mikroorganizmów mogłyby powstać inne formy życia.

Związki odnalezione w skale

Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym, że na Marsie istniało kiedyś życie jest fakt, że naukowcy odnaleźli w badanej skale cały szereg związków utlenionych, mniej utlenionych i nieutlenionych. Występowanie tych związków może świadczyć o tym, że miliardy lat temu mogła istnieć na Marsie energia, która odpowiadała za występowanie i utrzymywanie na jej powierzchni życia.

Czy na Marsie istniało życie?

Przedstawione dowody ukazują, że przed wiekami na Marsie istniało pierwotne życie. Woda, tlen oraz energia słoneczna mogły przyczynić się do powstania pierwszych mikroorganizmów, które pod wpływem wygaśnięcia wnętrza planety umarły razem z nią. Obecnie naukowcy poszukują odpowiedzi na pytanie jak przekształcić atmosferę oraz warunki panujące na Marsie, aby powtórnie było możliwe na niej życie. Tym razem życie ludzi.

Zobacz więcej

VIDEO: Mars InSight – jak wyglądały kolejne etapy przygotowania misji

Lądownik InSight osiadł na powierzchni Marsa 26 listopada 2018. Sprawdźcie jak przebiegały pierwsze przygotowania do kolejnej misji NASA Działania przed uruchomieniem InSight objęły... Planowanie przedprojektowe: Planowanie...

Sejsmometr InSight

Sejsmometr InSight . W ciągu ostatnich kilku tygodni lądownik InSight dokonał korekty sejsmometru ustawionego na powierzchni Marsa w dniu 19 grudnia. Teraz osiąga kolejny...

Aktywność wulkaniczna pod powierzchnią Marsa?

Aktywność wulkaniczna pod powierzchnią Marsa? Mars od dawna uważany jest za martwy geologicznie świat. Czy pod powierzchnią nadal może być aktywność wulkaniczna? Podmorskie jezioro...

Polecane

Mars podstawowe informacje

Mars podstawowe informacje. W ostatnim czasie - ze względu na liczne projekty i plany choćby Elona Muska - Mars jest gorącym tematem. Podczas, gdy...

Nowa era w transporcie kosmicznym – SpaceX – Dragon

SpaceX przeszedł w sobotę do historii, uruchamiając swoją sondę Crew Dragon na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, po raz pierwszy prywatna firma uruchomiła własny statek kosmiczny,...

NASA wybiera kolejną główną misję planetarną. New Frontiers program

NASA wybiera kolejną główną misję planetarną, agencja finansuje również badania bardzo małych misji, które starają się wykorzystać postępy w technologii. New Frontiers program. NASA wydała...