mars-is-cool

Sonda Viking 1 – podróż na czerwoną planetę

Mars nie od dziś jest jedną z najpopularniejszych planet, jakie znane są ludzkości. Od dawna celem bezzałogowych misji badawczych jest potwierdzić, czy życie na Czerwonej Planecie jest w ogóle możliwe. Aby móc dowiedzieć się czegoś więcej, podjęto liczne próby umieszczenia na jej orbicie sond.  Jak również lądowania na jej powierzchni. Jedną z takich prób był program Viking, w ramach którego dwie sondy kosmiczne. Viking 1 oraz Viking 2 ruszyły w kierunku Marsa.

Sonda kosmiczna Viking 1 – przebieg misji

Viking 1, to bezzałogowa sonda kosmiczna (składająca się z zestawu orbiter-lądownik), która wystrzelona została 20 sierpnia 1975 roku przez amerykańską agencję kosmiczną NASA, w ramach programu Viking, mającego na celu badanie Marsa.

Sonda wystrzelona została przy wykorzystaniu rakiety Titan 3E – Centaur, aby po 10-miesięcznym locie na Marsa zacząć przekazywać naukowcom informacje o tej słabo jeszcze wówczas poznanej planecie. Viking 1 pojawił się na orbicie Marsa 19 czerwca 1976 roku, z kolei jego lądownik osiadł na powierzchni planety 20 lipca tego samego roku. Lądowanie ma Marsie, planowane było początkowo na 4 lipca. Jednak z powodu wykrytych nierówności terenu, które stanowiły zagrożenia dla misji, podjęto decyzję o jego opóźnieniu aż do czasu znalezienia lepszego miejsca na lądowanie.

Ciekawostką może być to, że lot sondy wymagał korekt kursu. Ze względu na to, że według początkowych założeń trajektoria jej lotu była tak zaprogramowana, aby minąć Marsa, w odległości prawie 70 000 km. Celem takiego właśnie założenia było to, aby uniknąć zderzenia sondy z powierzchnią Marsa, co mogłoby utrudnić lub uniemożliwić przeprowadzenie odpowiednich badań.

Sonda Viking 1 dostarczyła naukowcom pierwszych kolorowych zdjęć z powierzchni Marsa i posłużyła do przeprowadzenia różnorodnych eksperymentów mających na celu potwierdzenie istnienia życia na tej planecie. Orbiter tej sondy funkcjonował aż do 17 sierpnia 1980. Z kolei lądownik aż do 11 listopada 1982. Tak długa misja pozwoliła naukowcom na lepsze poznanie naszego kosmicznego sąsiada, który być może stanie się kiedyś alternatywną Ziemią…

Zadania misji Viking

Zadaniem sondy kosmicznej Viking była, jak zostało to już wspomniane wcześniej próba wykrycia życia ma Marsie lub chociażby jego śladów czy pozostałości. Eksperymenty, które przeprowadzone miały zostać już ma Marsie, dostosowano do prymitywnych postaci życia, tak aby móc wychwycić nawet najmniejszy ślad obecności jakichkolwiek jego form.

Do podstawowych eksperymentów, które udało się przeprowadzić, zaliczyć można test fizjologiczny. Analizę organiczną (mającą na celu stwierdzenie czy na Marsie występują związki chemiczne, które mogłyby być w jakikolwiek sposób związane z istnieniem na planecie żywych organizmów). Pomiary temperatury, jak i ciśnienia. Ostanie testy miały na celu przekonanie się, czy życie, takie jak w panujących na Ziemi warunkach jest w ogóle możliwe.

sonada Viking 1, planeta Mars, mars is cool viking-40-year-anniversary
żródło obrazu/ NASA

Wyniki programu Viking

Sonda Viking 1, jak i Viking 2 zrobiły kilka tysięcy zdjęć zarówno Marsa, jak i otaczających go satelitów. Zdjęcia pozwoliły na dokonanie pomiarów kartograficznych, co umożliwiło m.in. stworzenie mapy termicznej, a także mapy zawartości pary wodnej na planecie. Wszystkie wykonane fotografie pozwoliły naukowcom na wykreowanie lepszego i dokładniejszego wyobrażenia o tej planecie.

Misję Viking z pewnością można uznać za przełomową, głównie dzięki temu, że dostarczyła ona, najbardziej kompletnego w tym czasie obrazu Marsa. Jednym z najważniejszych odkryć były zdjęcia orbiterów, które ukazywały charakterystyczne struktury. Obiekty stanowiące dowody, że niegdyś na powierzchni Marsa musiały występować wody powierzchniowe. Lądowniki, które badały powierzchnię Marsa, zaobserwowały sezonowość pewnych zjawisk, takich jak burze piaskowe, zmiany ciśnienia czy przepływ gazów atmosferycznych. Jeżeli chodzi jednak o to, co najbardziej interesowało wszystkich, a więc odkrycie śladów życia na Marsie, to NASA do dziś oficjalnie utrzymuje (mimo różnorodnych wcześniejszych spekulacji), że misja ta nie dostarczyła dowodów na jakikolwiek ślad życia na Czerwonej Planecie.

Zobacz więcej

Międzynarodowa stacja kosmiczna ISS – badania w kosmosie

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS - to  pierwsza stacja kosmiczna wybudowana  przy współpracy wielu krajów. Składa się z 16 modułów  Na stacji jednoczesne może przebywać...

Aktywność wulkaniczna pod powierzchnią Marsa?

Aktywność wulkaniczna pod powierzchnią Marsa? Mars od dawna uważany jest za martwy geologicznie świat. Czy pod powierzchnią nadal może być aktywność wulkaniczna? Podmorskie jezioro...

Pola magnetyczne Marsa wokół lądownika Misji Mars Insight – pole magnetyczne Marsa

Pola magnetyczne Marsa wokół lądownika Misji Mars Insight NASA są 10 razy silniejsze niż się spodziewali naukowcy. Kiedy lądownik z wykorzystaniem narzędzi...

Polecane

Nowa era w transporcie kosmicznym – SpaceX – Dragon

SpaceX przeszedł w sobotę do historii, uruchamiając swoją sondę Crew Dragon na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, po raz pierwszy prywatna firma uruchomiła własny statek kosmiczny,...

Woda na Marsie – co się z nią stało?

Niedawno pojawiło się nowe badanie, które może wyjaśnić, dlaczego nie ma wody, która była na Marsie - dziś Czerwona Planeta "przecieka", wypuszczając wodór w...

Czy na Marsie występują trzęsienia ziemi?

Czy na Marsie występują trzęsienia ziemi? A raczej „trzęsienia Marsa”? I czego mogłyby nas nauczyć o Czerwonej Planecie? Dowiedz się więcej w tym 60-sekundowym wideo. https://www.youtube.com/watch?v=7Dc-8WOtJPY